Nota Grondbeleid Altena 2024

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Altena
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota Grondbeleid Altena 2024
Citeertitel Nota Grondbeleid Altena 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nota Grondbeleid Altena 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2023 nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-544937

D2023-10-004785 2023-003668