Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2024
Citeertitel Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-544740

2023, nummer 250