Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing in de gemeente Heerde 2024

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing in de gemeente Heerde 2024
Citeertitel Verordening rioolheffing gemeente Heerde 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing gemeente Heerde 2023. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2023 nieuwe regeling

11-12-2023

gmb-2023-544599

Onbekend.