Aanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

Gelet op de artikel 2.17 en 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

overwegende dat het wenselijk is collectieve festiviteiten aan te wijzen voor de uitwerking van artikel 7.1.1. van de Verordening Fysieke leefomgeving gemeente Maashorst;

overwegende dat het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de inrichting, niet meer bedraagt dan het geluidsniveau als aangegeven in artikel 7.1.1. van de Verordening Fysieke leefomgeving gemeente Maashorst;

b e s l u i t

vast te stellen het

Aanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten 2024.

De volgende dagen in 2024 zijn aangewezen als collectieve festiviteiten:

 • Nieuwjaarsdag: 1 januari.

 • Carnaval: 9 februari tot en met 13 februari.

 • Eerste paasdag: 31 maart.

 • Koningsnacht en -dag: 26 en 27 april.

 • Bevrijdingsdag: 5 mei.

 • Dag voor Hemelvaartsdag en Hemelvaartsdag: 8 en 9 mei.

 • Eerste Pinksterdag: 19 mei.

 • Kermis

  • -

   Odiliapeel: 21 juni tot en met 24 juni.

  • -

   Uden: 19 juli tot en met 28 juli.

  • -

   Volkel: 6 september tot en met 9 september.

  • -

   Schaijk: 10 augustus tot en met 13 augustus.

  • -

   Reek: 25 t/m 28 mei.

  • -

   Zeeland: 24 augustus tot en met 27 augustus.

 • Eerste en tweede kerstdag: 25 en 26 december.

 • Oudejaarsavond: 31 december.

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Uden, 5 december 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)