Subsidieregeling Sociaal Beleid 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Raalte
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Sociaal Beleid 2024
Citeertitel Subsidieregeling Sociaal Beleid 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen, onderwijs, openbare orde en veiligheid, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening Raalte 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

05-12-2023

gmb-2023-543693

58698-2023