Hydrologische uitgangspunten bij de regels van de Waterschapsverordening voor het afvoeren van hemelwater

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Hydrologische uitgangspunten bij de regels van de Waterschapsverordening voor het afvoeren van hemelwater
Citeertitel Hydrologische uitgangspunten bij de Waterschapsverordening voor afvoeren van hemelwater
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe regeling

11-07-2023

wsb-2023-15910

Onbekend.