Verordening op de heffing en de invordering van Riool- en waterzorgheffing Baarn 2024

Geldend van 19-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Baarn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van Riool- en waterzorgheffing Baarn 2024
Citeertitel Verordening Riool- en waterzorgheffing Baarn 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2023. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2023 nieuwe regeling

29-11-2023

gmb-2023-542043

Onbekend.