Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024

Geldend van 19-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hendrik-Ido-Ambacht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024
Citeertitel Verordening rioolheffing 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2023 nieuwe regeling

04-12-2023

gmb-2023-541646

Onbekend.