Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2024
Citeertitel Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  4. Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

13-12-2023

gmb-2023-540283

7345