Waterschapsverordening Noorderzijlvest

Geldend van 02-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Noorderzijlvest
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Waterschapsverordening Noorderzijlvest
Citeertitel Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023
Vastgesteld door Algemeen bestuur
Onderwerp Algemeen
Eigen onderwerp Water
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Ja
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2024   nieuwe regeling

14-12-2023

Waterschapsblad 2023,15834

Onbekend