Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Valkenburg aan de Geul
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Wet goed verhuurderschap
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 18, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-539870

Onbekend.