Belastingverordening Overijssel 2024 (Omgevingswet)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Belastingverordening Overijssel 2024 (Omgevingswet)
Citeertitel Belastingverordening Overijssel 2024 (Omgevingswet)
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Belastingverordening Overijssel 2022 (geactualiseerd per 1 januari 2023). De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

08-11-2023

prb-2023-15008

2023-0440