Integraal beleidsplan openbare ruimte 2024-2033

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Integraal beleidsplan openbare ruimte 2024-2033

Zaaknummer: 0000636947

Raadsvergadering: 28 november 2023

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op

  • Gemeentewet art. 189

  • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

  • Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Gemeenten (GTK).

  • Burgerlijk wetboek art 6:162 en 6:174

  • Wegenwet art. 15 en 16

  • Wet natuurbescherming (per 1-1-2024 de Omgevingswet)

besluit:

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2023

De griffier,

M. (Menno) Horjus

De voorzitter,

M.F. (Maarten) Poorter

Geharmoniseerde visie- en beleidsdocumenten

Document

Onderwerp

Jaar

Gemeente

Vastgesteld

Kadernota fysiek domein

Overkoepelend

2017

Heerhugowaard

Raad

Strategische beheervisie openbare ruimte 3.0

Overkoepelend

2018

Langedijk

Raad

 
 

Groenvisie 2020-2024

Groen

2020

Heerhugowaard

Raad

Bomenbeleidsplan

Groen

2017

Langedijk

Raad

Ecologische structuurvisie 2012-2022

Groen

2012

Langedijk

Raad

 
 

Beleidsplan openbare verlichting 2012-2016

Openbare verlichting

2012

Heerhugowaard

Raad

Beleids- en beheerplan VRI

Openbare verlichting

2009

Heerhugowaard

Raad

 
 

Speelruimtebeleidsplan 2011-2016

Spelen

2011

Heerhugowaard

Raad

Speelruimtebeleidsplan 2014-2023

Spelen

2014

Langedijk

Raad

 
 

Hondenbeleid evaluatie en actualisatie

Dierenwelzijn

2008

Heerhugowaard

Raad

Hondenbeleid en losloopgebieden

Dierenwelzijn

2018

Langedijk

Raad

 
 

Visie op de gemeentelijke begraafplaatsen Heerhugowaard

Begraafplaatsen

2015

Heerhugowaard

Raad

Beleidsplan gemeentelijke begraafplaatsen Heerhugowaard 2015-2019

Begraafplaatsen

2015

Heerhugowaard

Raad