Mandaatbesluit gemeenteraad Borger-Odoorn – afdoening kennelijke niet ontvankelijke bezwaren

Geldend van 20-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit gemeenteraad Borger-Odoorn – afdoening kennelijke niet ontvankelijke bezwaren
Citeertitel Mandaatbesluit gemeenteraad Borger-Odoorn – afdoening kennelijke niet ontvankelijke bezwaren
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2023 nieuwe regeling

30-11-2023

gmb-2023-538523

51736-2023:457186