Erfgoedverordening gemeente Cranendonck 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening gemeente Cranendonck 2023
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Cranendonck 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.16 van de Erfgoedwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Erfgoedverordening Cranendonck 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-537757

2023-418127