Beleidsregel ‘Minimaal aantal vierkante meter toe te voegen gestapelde woningen 2023’

Geldend van 15-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel ‘Minimaal aantal vierkante meter toe te voegen gestapelde woningen 2023’
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Beleidsregel ‘Minimaal aantal vierkante meter toe te voegen gestapelde woningen 2023’
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2023 Beleidsregel ‘Minimaal aantal vierkante meter toe te voegen gestapelde woningen 2023’

21-11-2023

gmb-2023-536345

Onbekend.