Regeling vervallen per 22-12-2023

Aanwijzing losloopgebied voor honden bij Groene Singel in Badhoevedorp

Geldend van 15-12-2023 t/m 21-12-2023

Intitulé

Aanwijzing losloopgebied voor honden bij Groene Singel in Badhoevedorp

Het college heeft besloten om:

  • 1.

    de Groene Singel in Badhoevedorp, die op de bijgevoegde tekening met een rode omlijning is aangegeven, aan te wijzen als hondenlosloopgebied op basis van artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

  • 2.

    deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de wnd. secretaris,

drs. Rob van Daal

de burgemeester,

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage 1 Tekening hondenlosloopgebied

afbeelding binnen de regeling