Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwijndrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht 2024
Citeertitel Verordening Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-533033

Onbekend.