Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 5 december 2023, houdende de instelling van de Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant 2023)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 5 december 2023, houdende de instelling van de Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant 2023)
Citeertitel Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp omgeving
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 82 van de Provinciewet
  2. Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

05-12-2023

prb-2023-14738

C2325313/5374300