Beleidsregels Waterschapsverordening waterschap Vallei en Veluwe

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Waterschapsverordening waterschap Vallei en Veluwe
Citeertitel Beleidsregels Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe
  3. Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

17-11-2023

wsb-2023-15542

Onbekend.