Regeling vervallen per 31-12-2024

Subsidieregeling Groenblauwe dooradering Berkelland 2023-2024

Geldend van 09-12-2023 t/m 30-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Berkelland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Groenblauwe dooradering Berkelland 2023-2024
Citeertitel Regeling subsidie Groenblauwe dooradering Berkelland 2023-2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Berkelland 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2023 01-07-2023 31-12-2024 nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-524757

829455