Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2024

Geldend van 15-01-2024 t/m heden

Intitulé

Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2024

Artikel 1

De tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen zijn als volgt vastgesteld:

Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2024

BTW:

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kortparkeertarieven per uur

 

 

 

 

 

 

 

Locatie

08:00 en 18:00 uur

18:00 en 08:00 uur

Maximum per etmaal

diversen

 

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

 

Eiermarkt

€ 2,98

€ 3,60

€ 0,41

€ 0,50

€ 12,40

€ 15,00

 

Nieuwstraat

€ 2,98

€ 3,60

€ 0,41

€ 0,50

€ 12,40

€ 15,00

 

Kelfkensbos

€ 2,98

€ 3,60

€ 0,41

€ 0,50

€ -

€ -

 

Mariënburg

€ 2,98

€ 3,60

€ 0,41

€ 0,50

€ 12,40

€ 15,00

 

Keizer Karel

€ 2,98

€ 3,60

€ 0,41

€ 0,50

€ 12,40

€ 15,00

Maandag t/m vrijdag

Zaterdag en zondag

Maximum per etmaal

08:00 - 20:00 uur

10:00 - 20:00 uur

CWZ

€ 1,49

€ 1,80

€ 1,49

€ 1,80

 

 

B. Abonnementstarieven per maand

 

 

 

 

 

 

 

Locatie

bewoners

Bedrijven*

Bedrijven**

diversen

 

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

Eiermarkt

€ 28,93

€ 35,00

€ 57,43

€ 69,50

€ 88,34

€ 106,90

Nieuwstraat

€ 28,93

€ 35,00

€ 57,43

€ 69,50

€ 88,34

€ 106,90

Kelfkenbos

€ 28,93

€ 35,00

€ 57,43

€ 69,50

€ 88,34

€ 106,90

Mariënburg

€ 28,93

€ 35,00

€ 57,43

€ 69,50

€ 88,34

€ 106,90

Keizer Karel

€ 28,93

€ 35,00

€ 57,43

€ 69,50

€ 88,34

€ 106,90

Abonnement bewoners VVE Marikenstraat (overdraagbaar)

€ 28,93

€ 35,00

€ -

€ -

€ -

€ -

garage Stadhuis, Nieuwstraat

Plein 1944

€ 28,93

€ 35,00

€ 57,43

€ 69,50

€ 88,34

€ 106,90

-

CWZ

€ -

€ -

€ -

€ -

€ 5,63

€ 6,81

Personeels-abonnement CWZ

Excl. BTW

Incl. BTW

C. abonnementstariefmarkthouders:

a: maandag of zaterdag

06.00-18.00

€ 11,22

€ 13,58

b: maandag en zaterdag

06.00-18.00

€ 22,44

€ 27,15

* zakelijk abonnement geldig van maandag t/m vrijdag

** zakelijk abonnement geldig van maandag t/m zondag

D. Speciale tarieven

 

 

 

excl. BTW

incl. BTW

1. P+R Nijmegen Noord

 

 

a: dagkaart

€ 2,89

€ 3,50

b: weekkaart

€ 9,09

€ 11,00

c: maandkaart

€ 34,71

€ 42,00

2. Parkeerterrein P+R Nijmegen Noord tijdens evenementen

a: dagkaart

€ 2,89

€ 3,50

b: weekkaart

€ 9,09

€ 11,00

3. Parkeren op P+R Noord gedurende de Vierdaagse:

 

 

a: voor de deelnemers aan de wandelmars per dag

€ 6,20

€ 7,50

b: voor de bezoekers per dag

€ 8,26

€ 10,00

4.   Parkeren in de garages gedurende de Vierdaagse Feesten

a: voor de deelnemers aan de wandelmars per dag

€ 8,26

€ 10,00

b: voor de bezoekers per dag

€ 16,53

€ 20,00

5. Parkeren in alle garages met de Winterdagkaart gedurende de actieperiode

€ 6,61

€ 8,00

6. Arrangementstarief voor musea in de garage Kelfkensbos per dag

€ 8,26

€ 10,00

7. Arrangementstarief voor hotels in alle garages per dag

€ 8,26

€ 10,00

8. Arrangementstarief Pathé per dag

€ 0,83

€ 1,00

9. Arrangementstarief voor het Casino in de garage Kelfkensbos per stuk:

 

 

a: kaarten geldig tussen 18:00 en 06:00 uur

€ 2,86

€ 3,47

b: kaarten geldig tussen 09:00 en 18:00 uur

€ 8,10

€ 9,82

c: overschrijding poolgroep

€ 12,40

€ 15,00

10. NEC vip tarief

€ 4,96

€ 6,00

11. Dagkaarttarief garage Plein 1944

€ 12,40

€ 15,00

12. Parkeerkaarten CWZ:

 

 

a: dagabonnement

€ 6,20

€ 7,50

b: weekabonnement

€ 24,79

€ 30,00

13. Uitreiking van een uitrijkaart ten gevolge van een beschadigde of verloren kaart:

 

 

a: CWZ per kaart

€ 16,53

€ 20,00

b: Overige locaties waar sprake is van betaling achteraf per dag

€ 41,32

€ 50,00

Artikel 2

College en Wethouders kunnen bij evenementen en in geval van uitzonderlijke situaties voor beperkte periode afwijken van bovengenoemde tarieven.

Artikel 3

  • 1. Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2024 onder gelijktijdige intrekking van Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2023.

  • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2024

Ondertekening

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, op 5 december 2023.

De Gemeentesecretaris,

A.P.W. van de Klift

De Burgemeester,

H.M.F. Bruls

Toelichting tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2024

Omdat de in dit besluit genoemde locaties niet openbaar zijn in de zin van de Wegenwet kunnen alleen privaatrechtelijke tarieven worden geheven. Hierover is de gemeente Btw-plichtig. Dit geldt zowel voor de kortparkeertarieven als voor de abonnementen.