Recesbesluit Gedeputeerde Staten Zuid-Holland 2024

Geldend van 08-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Recesbesluit Gedeputeerde Staten Zuid-Holland 2024
Citeertitel Recesbesluit gedeputeerde Staten Zuid-Holland 2024
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Recesbesluit gedeputeerde Staten Zuid-Holland 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2023 nieuwe regeling

21-11-2023

prb-2023-14532

PZH-2023-843145069