Regeling vervallen per 31-12-2024

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Hellendoorn

Geldend van 08-12-2023 t/m 30-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Hellendoorn
Citeertitel Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Hellendoorn
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp energietoeslag
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2023 31-12-2024 nieuwe regeling

06-11-2023

gmb-2023-523291

2023-021191