Besluit jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilvarenbeek 2023

Geldend van 08-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hilvarenbeek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilvarenbeek 2023
Citeertitel Besluit jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilvarenbeek 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilvarenbeek 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-523130

Onbekend.