Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieregeling innovatie Drechtsteden-Gorinchem

Geldend van 01-01-2024 t/m 30-12-2026

Algemeen

Overheidsorganisatie Dordrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling innovatie Drechtsteden-Gorinchem
Citeertitel Subsidieregeling innovatie Drechtsteden-Gorinchem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (EU) nr. 651/2014
  2. Algemene subsidieverordening Dordrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 31-12-2026 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-521968

Onbekend.