Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2024

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2024
Citeertitel Verordening toeristenbelasting Borger-Odoorn 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening toeristenbelasting 2023. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2023 nieuwe regeling

30-11-2023

gmb-2023-521199

75454-2023