Financiële verordening gemeente Lingewaard 2023

Geldend van 08-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Lingewaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening gemeente Lingewaard 2023
Citeertitel Financiële verordening gemeente Lingewaard 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening gemeente Lingewaard 2021. Deze regeling vervangt de Autorisatie begrotingswijzigingen 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

26-10-2023

gmb-2023-518815

751922