Regeling vervalt per 31-08-2024

Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023-2

Geldend van 02-12-2023 t/m 30-08-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023-2
Citeertitel Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023-2
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35, vierde lid, van de Participatiewet
  3. artikel 35, vijfde lid, van de Participatiewet
  4. artikel 35, zesde lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2023. Deze regeling vervalt op 31 augustus 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2023 31-08-2024 nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-518393

Onbekend.