Beleidsregels persoonlijke ondersteuning Participatiewet gemeente Terschelling 2023

Geldend van 07-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Terschelling
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels persoonlijke ondersteuning Participatiewet gemeente Terschelling 2023
Citeertitel Beleidsregels persoonlijke ondersteuning Participatiewet gemeente Terschelling 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  4. Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Terschelling
  5. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels jobcoaching Participatiewet 2021 gemeente Terschelling.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2023 01-07-2023 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-516866

Onbekend.