Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Scherpenzeel

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Scherpenzeel
Citeertitel Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Scherpenzeel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2023 nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-516635

Onbekend.