Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ooststellingwerf 2023

Geldend van 05-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Ooststellingwerf
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ooststellingwerf 2023
Citeertitel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Ooststellingwerf 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2023 01-01-2021 nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-516115

0085180566