Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieregeling Funderingsonderzoek gemeente Haarlem 2024

Geldend van 06-12-2023 t/m 31-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Funderingsonderzoek gemeente Haarlem 2024
Citeertitel Subsidieregeling Funderingsonderzoek gemeente Haarlem 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en loopt van 1 januari 2024 tot 1 januari 2026.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2023 01-01-2026 nieuwe regeling

21-11-2023

gmb-2023-514648

Onbekend.