Aanwijzingsbesluit E.A.H. Willems als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar gemeente Bergeijk

Geldend van 02-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 29-05-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit E.A.H. Willems als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar gemeente Bergeijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk,

gelet op

 • -

  De artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet Bestuursrecht en;

 • -

  Artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dan wel artikel 18.6 Omgevingswet.

En overwegende dat

 • -

  Een toezichthouder ten behoeve van de uitoefening van zijn functie als zodanig dient te worden aangewezen en dat voor de Wabo dan wel Omgevingswet tevens een aanstelling als ambtenaar is vereist;

besluiten:  

 • 1.

  De heer E.A.H. Willems aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar in dienst bij de gemeente Bergeijk en gedurende de periode van zijn aanstelling aan te wijzen als toezichthouder voor het uitvoeren van toezicht van Wabo dan wel Omgevingswettaken.

Deze aanwijzing geldt tot beëindiging van het dienstverband, tot benoeming in een andere functie en tot wederopzegging.

Dit besluit treedt in werking en werkt terug tot en met 29 mei 2023.

Ondertekening

Bergeijk, 31 oktober 2023,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds

Gemeentesecretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester