Aanwijzingsbesluit S. Westra als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Bergeijk

Geldend van 02-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit S. Westra als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Bergeijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk,

gelet op;

 • -

  artikel 142 Wetboek van Strafvordering en het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar,

 • -

  artikel 5.10 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht dan wel artikel 18.6 Omgevingswet;

 • -

  de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bergeijk en;

 • -

  de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergeijk

besluiten:  

 • 1.

  De heer S. Westra aan te stellen als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Bergeijk en na beëdiging te belasten met het toezicht en de opsporing van strafbare feiten van de in domein 1, zoals in het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar genoemde wetten en artikelen alsmede de Algemene Plaatselijke Verordening en de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergeijk.

Deze aanwijzing geldt tot beëindiging van het dienstverband, tot benoeming in een andere functie en tot wederopzegging.

Dit besluit treedt in werking en werkt terug tot en met 1 maart 2022.

Ondertekening

Bergeijk, 31 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,
A.J.M. Ewalds

Gemeentesecretaris

A. Callewaert- de Groot

Burgemeester