Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dalfsen 2023

Geldend van 02-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Dalfsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dalfsen 2023
Citeertitel Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dalfsen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8a van de Participatiewet
  2. artikel 10b van de Participatiewet
  3. artikel 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  4. artikel 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2023 01-07-2023 Nieuwe regeling

27-11-2023

gmb-2023-514351

RIS 1661