Regeling vervallen per 30-03-2024

Nummer 2023R0110d Legesverordening 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 29-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Veendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nummer 2023R0110d Legesverordening 2024
Citeertitel Legesverordening 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 30-03-2024 Nieuwe regeling

06-11-2023

gmb-2023-512026

2023R0110d