Uitvoeringsregels parkeernormen Gemeente Maashorst 2023

Geldend van 02-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregels parkeernormen Gemeente Maashorst 2023
Citeertitel Uitvoeringsregels parkeernormen gemeente Maashorst 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nota Parkeernormen Uden 2018 en Deel 3 Thema Parkeernormen van het Parapluplan wonen en parkeren Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2023 nieuwe regeling

16-11-2023

gmb-2023-510097

63438-2023