Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo;

gelet op Afdeling II van de Parkeerverordening 2022 en artikel 9 van de verordening parkeerbelastingen 2024;

besluit:

 • 1.

  aan te wijzen de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2024 mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2.

  aan te wijzen de plaatsen waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening Parkeerbelastingen 2024, mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2024.

 • 4.

  zijn ‘aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023’ van 27 september 2022 in te trekken.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van Hengelo van 8 november 2023

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”

1 Plaats en tijdstip betaald parkeren

 • a.

  De parkeerduur voor de drie parkeerplaatsen naast het kantoor van de Rabobank aan de Marskant inclusief de aanwezige gehandicaptenplaats, is beperkt tot 30 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor vergunninghouders.

 • b.

  De parkeerduur voor de Kiss & Ride parkeerplaatsen aan het Industrieplein, is beperkt tot 60 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor vergunninghouders.

 • c.

  De parkeerduur voor de parkeerplaatsen op de terreinen het Mitchamplein, Ir. M. Schefferlaan, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat, Sherwood Rangers en de Eikstraat is beperkt tot maximaal 24 uur.

 • d.

  De straten in het autovrije gebied zijn: Pastoriestraat, Marktstraat, Marktsteeg, Burgemeester van der Dussenplein, deel Burg. Jansenplein, deel Kloosterhof, deel Wemenstraat, deel Enschedesestraat, Nieuwsteeg, Nieuwstraat, Domineespad, Veldbleekstraat, Kattenhoek, deel Beekstraat, Telgen, Telgensteeg, deel B.P. Hofstedestraat, Schouwburgplein, Molenstraat, Molensteeg, deel Brinkstraat, Beeksteeg, Stationsplein.

 • e.

  De parkeerduur voor de overige plaatsen op straat is onbeperkt.

 • f.

  De plaats en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd en de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2024, is het gebied op bijgevoegde kaart dat begrensd wordt door de Oldenzaalsestraat, Bornsestraat, de oude algemene begraafplaats, Coldstream, Bankastraat, Sumatrastraat, Mitchamplein, Deldenerstraat, Tuindorpstraat, Marskant, Dorpsmatenstraat, Prinses Beatrixstraat, Emmaweg, spoorlijn, Nachtegaalspad, Julianalaan, Willem de Clercqstraat, Industriestraat, Industrieplein, Parallelweg L.S., Veloursstraat, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat, De Wetstraat en Wemenstraat met uitzondering van het autovrije gebied. Tot dit gebied behoren ook de parkeerterreinen aan de Eikstraat, de Ir. M. Schefferlaan en de Wolter ten Catestraat. Buiten dit gebied behoren tevens de parkeerplaatsen aan de Willem van Otterloostraat en het parkeerterrein Molenborg (Oude Molenweg) tot het gefiscaliseerde gebied.

Geldig op

 • In de vergunningsgebieden 1 tot en met 6:

  maandag

  van 9.00 uur tot 18.00 uur

  dinsdag

  van 9.00 uur tot 18.00 uur

  woensdag

  van 9.00 uur tot 18.00 uur

  donderdag

  van 9.00 uur tot 21.00 uur

  vrijdag

  van 9.00 uur tot 18.00 uur

  zaterdag

  van 9:00 uur tot 17:00 uur

Parkeren op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Koningsdag is gratis op de parkeerplaatsen in de gebieden 1 t/m 5.

2 Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van betaald parkeren op de parkeerplaatsen in het aangewezen gebied geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 dan wel door middel van pinnen of belparkeren.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig is of het saldo op de gebruikte pinpas dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Het, na inwerkingstelling, door de parkeerapparatuur afgegeven parkeerkaartje dient met tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht in de gebieden 1 t/m 5.

 • 4.

  De verleende parkeervergunning dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht of digitaal een geactiveerd parkeerrecht te hebben in de gebieden 1 t/m 5.

 • 5.

  voldoening van de parkeerbelasting als vermeld in artikel 1, onderdeel a van de Verordening Parkeerbelastingen Hengelo 2024 door middel van het inwerking stellen van parkeerapparatuur middels een daarvoor ingerichte camera, mobiele telefoon of computer moet geschieden met inachtneming van de voorschriften die bij de verstrekking van of het toestaan van deze apparatuur werden gesteld.

 • 6.

  De minimum inworp bij parkeerautomaten is € 0,50.

 • 7.

  Bij belparkeren geschiedt betaling per minuut.

Deze bijlage behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van 8 november 2023.

afbeelding binnen de regeling