Beleidsregels beoordeling levensgedrag Druten 2023

Geldend van 01-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels beoordeling levensgedrag Druten 2023
Citeertitel Beleidsregels beoordeling levensgedrag Druten 2023
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Druten
  2. artikel 8, eerste lid, van de Alcoholwet
  3. artikel 35, eerste lid, van de Alcoholwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels concretisering van de term slecht levensgedrag gemeente Druten.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2023 nieuwe regeling

23-11-2023

gmb-2023-507165

Onbekend.