Verordening op de heffing en de invordering van rechten en precariobelastingen 2024

Geldend van 28-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van rechten en precariobelastingen 2024
Citeertitel Verordening rechten en precariobelastingen 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 228 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van rechten en precariobelastingen 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2023 nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-504477

2023-399153