Vaststelling Subsidieregeling Mkb-haalbaarheidsvoucher

Geldend van 01-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Vaststelling Subsidieregeling Mkb-haalbaarheidsvoucher
Citeertitel Mkb-haalbaarheidsvoucher
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3 van de De Algemene subsidieregeling Drenthe 2023
  2. Algemene subsidieregeling SNN 2019
  3. Gemeenschappelijke regeling SNN
  4. Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2021-2027

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2023 nieuwe regeling

21-11-2023

prb-2023-13920

2023001529