Regeling vervallen per 31-08-2024

Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Tilburg

Geldend van 25-11-2023 t/m 30-08-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Tilburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Tilburg
Citeertitel Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Tilburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 augustus 2024. Deze regeling bevat de vroegst mogelijkste datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2023 31-08-2024 nieuwe regeling

14-11-2023

gmb-2023-502103

Onbekend.