Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in de hoedanigheid van beheerautoriteit voor het programma EFRO Zuid-Nederland 2021-2027 houdende regels omtrent financiële correcties programma EFRO Zuid-Nederland 2021-2027 versie 2 (Beleidsregels financiële correcties OPZuid 2021-2027 versie 2)

Geldend van 29-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in de hoedanigheid van beheerautoriteit voor het programma EFRO Zuid-Nederland 2021-2027 houdende regels omtrent financiële correcties programma EFRO Zuid-Nederland 2021-2027 versie 2 (Beleidsregels financiële correcties OPZuid 2021-2027 versie 2)
Citeertitel Beleidsregels categoriseringstabel financiële correcties OPZuid 2021-2027 versie 2
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels categoriseringstabel financiële correcties OPZuid 2021-2027.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2023 03-06-2023 nieuwe regeling

21-11-2023

prb-2023-13797

C2324642/5359642