Verordening Starterslening 2017 Kaag en Braassem; aanpassing bedrag maximale koopprijs woning.

Geldend van 01-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kaag en Braassem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2017 Kaag en Braassem; aanpassing bedrag maximale koopprijs woning.
Citeertitel Aanpassing maximale koopsom in de Verordening Starterslening Kaag en Braassem 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Aanpassing maximale koopsom in de Verordening Starterslening Kaag en Braassem 2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

de maximale koopsom, als bedoeld in artikel 2 lid b van de verordening starterslening Kaag en Braassem 2017 te wijzigen naar de NHG-grens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening starterslening Kaag en Braassem 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2023 wijziging op de verordening starterslening Kaag en Braassem 2017

14-11-2023

gmb-2023-501283

25987