BESLUIT Aanwijzing eerste en tweede plaatsvervangend directeur

Geldend van 09-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 09-11-2023

Intitulé

BESLUIT Aanwijzing eerste en tweede plaatsvervangend directeur

Het Dagelijks Bestuur van BsGW

Onderwerp: Aanwijzing eerste en tweede plaatsvervangend directeur

Roermond, 9 november 2023

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende dat vanwege het niet langer bij BsGW werkzaam zijn van de eerste plaatsvervangend directeur de huidige plaatsvervanging dient te worden aangepast.

Het voorstel is om de heer G. Goessens, aan te wijzen als eerste plaatsvervangend directeur en mevrouw A. Janssen als tweede plaatsvervangend directeur. Dit onder gelijktijdige intrekking van de DB-besluiten van 11 november 2021.

BESLUIT

Op basis van artikel 20, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW de heer G. Goessens aan te wijzen als eerste plaatsververvangend directeur en mevrouw A. Janssen als tweede plaatsvervangend directeur

Ondertekening

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter