Regeling vervallen per 15-03-2024

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2024

Geldend van 23-11-2023 t/m 14-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2024
Citeertitel Parkeerbelastingverordening 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Parkeerbelastingverordening 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2023 15-03-2024 nieuwe regeling

08-11-2023

gmb-2023-496431

2023-785