Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten Bronckhorst 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten Bronckhorst 2024
Citeertitel Verordening begraafrechten Bronckhorst 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-54679

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Verordening begraafrechten Bronckhorst 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

09-11-2023

gmb-2023-496155

Raad-00886/6-1.6