Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 2023

Geldend van 01-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Tytsjerksteradiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 2023
Citeertitel Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Tytsjerksteradiel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2023 01-07-2022 nieuwe regeling

14-11-2023

gmb-2023-495343

Z2023-02969