Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2024

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2024
Citeertitel Verordening precariobelasting 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Verordening precariobelasting 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2024 bijlage 1

20-12-2023

gmb-2024-2732

367891-2023
01-01-2024 03-01-2024 nieuwe regeling

08-11-2023

gmb-2023-493310

310302-2023